Hayata Dair

22 Aralık 2006

Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesi

Kısa zaman önce Zeytinburnu belediye başkanına Zeytinburnunda uygulanması düşünülen Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili sorularımı içeren bir e-posta göndermiştim. 15 Gün kadar sonra e-postama cevap geldi, bu cevabı burada yayınlıyorum:


ZEYTİNBURNU KENTSEL DÖNÜŞÜM ve YENİLEME ALANI ( SUR TECRİT ALANI ) PROJELERİ

Zeytinburnu İlçesi’nin Kentsel Dönüşüm süreci 1999 Marmara Depremi ile başlamıştır. Deprem artık Türkiye, İstanbul ve Zeytinburnu için bir uykudan uyanış nedeni olmuştur. Bu uyanışla birlikte çalışmalar da başlamıştır. 2002 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Japon İşbirliği ajansı ( JICA ) ile mevcut durumu ve risk durumunu ortaya koyan bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda olası depremlere karşı senaryolar ortaya konmuştur.

JICA raporusun ışığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dört büyük üniversite ( Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ) ile İstanbul Deprem Master Planını (İDMP ) hazırlamıştır. Bu çalışma ışığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zeytinburnu ilçesini pilot alan olarak seçmiştir. Böylece Zeytinburnu Pilot Projesi (ZPP) başlamıştır. Zeytinburnu için dönüşüm süreci başlamıştır.

Bu çerçevede iki ana çalışma belirlenmiştir. Biri tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu sit alanında yapılacak olan yenileme projeleri; ikincisi afet riski öncelikli kentsel dönüşüm projeleridir.

Zeytinburnu Belediyesi; İmar ve Planlama Müdürlüğü, Planlama ve Harita Şefliği bünyesinde ZEŞAT’ı ( Zeytinburnu Şehircilik Atölyesi ) kurmuştur. Bu örgütlenme İstanbul Deprem Master Planında Yerel Eylem Planlarında önerilen örgütlenme yapısı çerçevesinde sağlanmıştır.

ZEŞAT çalışmalarını yenileme ve dönüşüm projelerinde yoğunlaştırmıştır. Yenileme alanı ile ilgili çalışmalar 5366 sayılı kısaca yenilme yasası olarak adlandırabileceğimiz yasa çerçevesinde yapılmaktadır. Zeytinburnu ilçesinde tarihi, kültürel değerlerin yoğun olarak bulunduğu Sur Tecrit Alanı içinde İstanbul genelinde bir bütünlük teşkil eden alan Kültür Vadisi Projesi olarak adlandırılmış ve bu değerlerin yenilenmesi, korunması, yaşatılması, kullanılması amaçlanmıştır.

Kentsel Dönüşüm Projesi, afet riski öncelikli mevcut yapı stokunun iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Ancak çalışmalar; analizeler, mevcut durumun ortaya konulması ve gelecekle ilgili öngörüler şeklinde yapılmaktadır. Çalışmalar farklı çevrelerle; akademik çevre, STK’lar , meslek odaları ile yapılmaktadır. Ayrıca projeye destek konusunda dış bağlantılarla temasa geçilerek uluslar arası boyut da kazandırılmaktadır.

Çalışmaların uygulamaya yönelik olarak devam edebilmesi için Kentsel Dönüşüm Yasası beklenmektedir. Yeni çıkacak yasa ile daha kısa zamanda projelerin üretilip uygulamaların yapılması beklenmektedir. Söz konusu Kentsel Dönüşüm Yasası tasarı halinde TBMM’de işlem öncelikli olarak beklemektedir.

Kentsel Dönüşüm Yasası’nın çıkmasıyla birlikte proje süreci, taraflarla detaylı olarak internet, basın duyurusu, mahalle toplantıları , seminerler, ilanlar, yerel gazete… şeklinde duyurularak paylaşılacaktır.

iyi günler dileriz...

Etiketler: , ,